Blyinfattning

Lär dig grunderna i att arbeta med blyinfattat glas

I den här kursen lär du dig grunderna för att tillverka en blyinfattning. Tekniken är komplicerad och kräver ett visst tålamod. Den första blyinfattningen blir väldig enkel. För att förstå tekniken ska man inte börja för komplicerat. Du gör en ritning och jobbar sedan efter den. Du skär glas efter ritningen/ schablonen eller räknar ut glasets mått. Du sätter ihop delarna med hjälp av blyskenor och löder sedan ihop ditt arbete. När man jobbar med bly ska man alltid ha handskar för att undvika kontrakt mellan blyet och huden. Man tappar lite ”finmotorik” men utan handskar jobbar ingen hos mig. Ta gärna med egna tunna skinnhandskar som du känner dig bekväm i.